Styrelsen

Styrelsen i föreningen består av:

Ordförande och bryggansvarig         Håkan Blonde
Vice ordf. och kassör.                       Petter S Tingström (medlemsregister)
Sekreterare                                       Inger Wijnbladh
Ledamot                                            Lars-Erik Andersson
Ledamot                                            Katharina Tibell
Suppleant                                          Anders Forsman
Suppleant                                          Erik Ingvarsson
Suppleant och vice bryggansvarig    Gunnar Övergaard

Revisor                           Karin Vikner
Revisor                           Barbro Kristiansson
Revisorssuppleant          Anders Lundell

Valberedning:                  vakant
                                       
                 
          
                                      

Föreningens plusgiro för inbetalning av avgifter är 152280-4 eller Swish 123 042 5603.

Har du synpunkter, kommentarer eller vill bara komma i kontakt?

För olika typer av ärenden till föreningen kan du använda "Kontaktformuläret

För medlemskap i föreningen kan du använda formuläret "Ansökan om medlemskap" - du är hjärtligt välkommen med denna ansökan!

Du hittar formulären i menyraden - någon av föreningens representanter kommer att höra av sig till dig så snart som möjligt