Styrelsen

Styrelsen i föreningen består av:

Ordförande                     Lars-Erik Andersson
Vice ordf. och kassör      Petter S Tingström (medlemsregister)
Sekreterare                    Inger Wijnbladh
Ledamot, inkl. bryggor    Håkan Blonde
Ledamot                         Katharina Tibell
Suppleant                       Anders Forsman
Suppleant                       Erik Ingvarsson
Suppleant                       Gunnar Övergaard

Revisor                           Mikael Blomgren
Revisor                           Barbro Kristiansson
Revisorssuppleant          Karin Vikner

Valberedning:                  vakant
                                       
                 
          
                                      

Föreningens plusgiro för inbetalning av avgifter är 152280-4 eller Swish 123 042 5603.

Har du synpunkter, kommentarer eller vill bara komma i kontakt?

För olika typer av ärenden till föreningen kan du använda "Kontaktformuläret

För medlemskap i föreningen kan du använda formuläret "Ansökan om medlemskap" - du är hjärtligt välkommen med denna ansökan!

Du hittar formulären i menyraden - någon av föreningens representanter kommer att höra av sig till dig så snart som möjligt