Som vi har informerat alla medlemmar tidigare är 2021 års ordinarie årsmöte skjutet på framtiden pga. rådande omständigheter.

Nedan återfinns länkar till de dokument man kan granska inför det kommande mötet, om så önskas.

Väl mött!

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Ordinarie årsmöte har hållits 2019-04-09 och dagordningen följde stadgarnas paragraf 13.
Nedan återfinns länkar till det godkända protokollet samt bilagor.


Information om den nya styrelsens medlemmar hittar du här.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Föreningen har haft en extra årsstämma som fokuserade på ett kommande arrendeavtal med kommunen. Detta är protokollet och dess bilaga av bildpelspresentation:

Har du synpunkter, kommentarer eller vill bara komma i kontakt?

För olika typer av ärenden till föreningen kan du använda "Kontaktformuläret

För medlemskap i föreningen kan du använda formuläret "Ansökan om medlemskap" - du är hjärtligt välkommen med denna ansökan!

Du hittar formulären i menyraden - någon av föreningens representanter kommer att höra av sig till dig så snart som möjligt