Som vi har informerat alla medlemmar tidigare var 2020 års ordinarie årsmöte skjutet på framtiden pga. rådande omständigheter.

Mötet skulle ha hållits före aprils utgång men hölls istället den 27:e september kl. 13 framför kiosken på Ängsholmsbadet.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Ordinarie årsmöte har hållits 2019-04-09 och dagordningen följde stadgarnas paragraf 13.
Nedan återfinns länkar till det godkända protokollet samt bilagor.


Information om den nya styrelsens medlemmar hittar du här.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Föreningen har haft en extra årsstämma som fokuserade på ett kommande arrendeavtal med kommunen. Detta är protokollet och dess bilaga av bildpelspresentation:

Har du synpunkter, kommentarer eller vill bara komma i kontakt?

För olika typer av ärenden till föreningen kan du använda "Kontaktformuläret

För medlemskap i föreningen kan du använda formuläret "Ansökan om medlemskap" - du är hjärtligt välkommen med denna ansökan!

Du hittar formulären i menyraden - någon av föreningens representanter kommer att höra av sig till dig så snart som möjligt