Föreningen har haft en extra årsstämma som fokuserade på ett kommande arrendeavtal med kommunen. Detta är protokollet och dess bilaga av bildpelspresentation:

Ordinarie årsmöte har hållits 2018-04-18 och dagordningen följde stadgarnas paragraf 13. Nedan återfinns länkar till protokollet och de viktigaste bilagorna.


Information om den nya styrelsens medlemmar hittar du här.

Har du synpunkter, kommentarer eller vill bara komma i kontakt?

För olika typer av ärenden till föreningen kan du använda "Kontaktformuläret

För medlemskap i föreningen kan du använda formuläret "Ansökan om medlemskap" - du är hjärtligt välkommen med denna ansökan!

Du hittar formulären i menyraden - någon av föreningens representanter kommer att höra av sig till dig så snart som möjligt