Se Rönningesjöns vattentemperatur vid Ängsholmsbadet i realtid, här.

Midsommarfirandet på Ängsholmsbadet!


Gribbylunds Fastighetsägareförening bjöd på ett traditionsenligt Midsommarfirande på Ängsholmsbadet.


Musik och ringlekar kring stången hölls av Christer och Birgitta Arnell och dragkampen var lika populär i år av både barn och vuxna.


Stort tack till er som hjälpte till med att maja stången och binda kransarna.
08.00             Flaggan hissades och vi började maja stången och binda kransarna.

13.30             Samling till spelmansmusik

13.45             Vi reste midsommarstången

14.00             Ringlekar kring midsommarstången för barn och vuxna

14.45             Saft och bulle till alla barn

15.00             Dragkamp


Kiosken är öppen alla dagar 11-17 under sommaren vid fint väder.


Styrelsen

Hemsida version 1.0
Se Rönningesjöns vattentemperatur vid Ängsholmsbadet i realtid, här.

Föreningens nya hemsida finns fr o m 2010-12-17 i en officiell version 1.0 utlagd på Internet!

Arkiv

Välkomna att fira skolavslutningen den 13 juni på Ängsholmsbadet.
Kommunen följer nu upp den mycket lyckade ungdomssatsningen man gjorde på Valborg med ett nytt arrangemang för våra ungdomar och föräldrar nere på Ängsholmsbadet i samband med årets skolavslutning. Festen börjar 16.00 och håller på till midnatt.
För mer information gå in på kommunens hemsida,
 
http://www.taby.se/sv/Idrott-o-fritid/Evenemang/Skolavslutningsfest-Tabysphere/
eller på facebook: 
http://www.facebook.com/events/246187532148342/
Eller kontakta Täby kommun.
Johan Staaf
Ung Fritid
johan.staaf@taby.se
08-55 55 89 54
Plantering och röjning längs med Rönningesjöns norra strandpromenad.
Under vecka 22 kommer NCC på uppdrag av Täby kommun att sätta ett antal trädplantor på de mest kala områdena längs med Rönningesjöns norra strandpromenad.
Därefter kommer en mindre röjning att utföras på de områden som är mest tätbevuxna där kommunen tidigare har planterat träd. Röjningen görs för att gynna de träd som kommer att bevaras samt för att lyfta fram de naturstigar som tidigare har anlagts i området.
För mer information vänligen kontakta.
Täby kommun
Johanna Leuf Servicekoordinator, Tel: 08-55 55 92 05


Nytt hundbad vid Hästängen.                                        2012-03-16
Arbetet med att färdigställa det nya hundbadet fortgår enligt plan och tidigare i veckan kom staketet upp. Helt klart blir det lagom till semestern. 2012-06-10.
Nu flyttas hundbadet vid Rönningesjön från sin nuvarande plats nedanför Forntidsvägen till Hästängen. Täby Kommun tillsammans med Gribbylunds Fastighetsägareförening har sedan sensommaren 2011 arbetat med att förbereda flytten av hundbadet. Arbetet beräknas vara klart i juni 2012.
Det befintliga hundbadet har varit mycket uppskattat av hundägarna och till stor glädje för familjernas fyrbenta medlemmar. Men placeringen har också föranlett irritation från andra badande. Vi ser därför fram emot invigningen av det nya hundbadet och hoppas att alla parter bidrar till ett väl fungerande hundbad i framtiden.
Gribbylunds Fastighetsägareförening har påtagit sig ”att dela” driftsansvaret med Kommunen för att möjliggöra anläggandet av det nya hundbadet.
 
Styrelsen.


    Höstens arbetsdagar vid bryggorna avklarade.

Under helgen har det storstädats vid föreningens bryggor och uppslutningen samt arbetsviljan var god. Undertecknad har dessvärre endast bilder från Ungdomsbryggornas arbetslag men rapporterna som kommit från Lithanderbryggan och Källparksbryggan ger en entydig bild av trivsam och effektiv samvaro. Stort tack till Mats, Anders och Sven som koordinerat arbetet och ett stort tack till alla som ställt upp. Delat arbete blir roligt arbete och vi fick god hjälp med gemensam båtupptagning efter bryggjobbet också.
Bryggsamordnare
Madeleine Sohlberg
Under Gribbydagarna den 18-19 augusti nere på Ängsholmsbadet fick vi inte bara bekanta oss med ett antal föreningar utan också träffa representanter från såväl Kommunen, Polisen samt Brandkåren.
Tack, till alla som var med under dessa dagar.
"Tänk vad stor en brandbil är när man är så liten som grabben till höger på bilden".

Så blev årets Midsommaraftonfirande en större succé än förgående år. Det kom en strid ström av ca 400 föräldrar, barn, far- och morföräldrar.

Man slog sig ner på medhavda filter. Picknicken startade. Solen sken och vädret var det bästa tänkbara.
Efter ordförande John Magnussons välkomsttal tog stångresningen vid. Här rådde ingen tveksamhet. Män som kvinnor rusade till och med hjälp av långa stöttor och vinschen kom stången på plats till vår färöiske dragspelande spelman Heri Öysterdals Gärdebylåt.
Dansen med sex ringar leddes som vanligt av den foldräktsprydda och schvungiga Elsie Andersson till Heri´s dragspelsmusik.  Det var roligt att se småttingarna som med lek och lust hängde med i svängarna.
Senare blev det bullfest för barnen, dragkamp mellan barn, vuxna och barn etc samt stövelkastning.
Som vanligt var det lång kö till Handbollsklubbens kioskruljangs, som de skötte med bravur.
Det var roligt att som arrangör få höra så många lovord för ett riktigt fint genomfört firande.
 
Nytt för i år var ett japanskt TV-team från NHK - deras motsvarighet till vårt SVT 1. De följde den för såväl i Sverige som Japan kända Täbykonstnärinnan Agneta Flock, när hon plockade blommor, klädde stången och festligheterna. De hade mycket medvetet valt vårt firande nere vid Ängsholmsbadet för just ett roligt och familjevänligt firande i en underbart vacker miljö.”
 
John M.

Invigning - nyöppnande av Gribbylunds bibliotek
Lördagen 25 augusti 2012 kl 11-14
Tipspromenad, tårta, trolleriföreställning 13.00, diktdamm, levande musik m.m.
Hjärtligt välkomna!
För mer information:  http://bibliotek.taby.se/gribbylund
Anna Dunér
Bibliotekarie
Gribbylunds bibliotek
Tel: 08-55 55 81 65

ARBETS- och BÅTUPPTAGNINGSDAGAR
Så har det blivit dags för att arbeta vid våra bryggor och ta upp våra båtar för vintern. Lithanderbryggan tjuvstartar redan den 7 oktober med sin arbetsdag. Stora och Lilla ungdomsbryggan och Källparksbryggan har lagt in arbete söndag den 21 oktober. Om inte bryggansvariga meddelar annorlunda startar arbetet klockan 10. Lithanderbryggan får avvakta med båtupptag till efter söndag den 21a eftersom deras båtförvaring sker vid ungdomsbryggorna och arbete måste få genomföras där innan båtar tas upp.
Viktigt är att vi respekterar att båtarna skall läggas upp på de ytor som är avdelade för uppläggning.
Väl mött vid bryggorna!
Madeleine Sohlberg
Bryggsamordnare
NYTT - Videoteket

Så här i höstmörkret vill vi bara påminna om den härliga sommaren och det uppskattade Midsommarfirandet!
I slutet av augusti visade det största japanska tv-bolaget två inslag om totalt 90 minuter om den i Japan kända svenska Täbykonstnärinnan Agneta Flock i svensk kultur och i det svenska och specifika Täbylandskapet.
I programmet finns Midsommarsekvenser från Gribbylunds Fastighetsägareförenings Midsommarfirande inklippta i kortfilmen som du kan se under vårt Videotek. Inspelningsteamet vara väldigt glada över att få visa just vårt firande. Det var precis så man ville att den japanska publiken skulle uppleva svenskt Midsommarfirande. Dessutom har Täby och vår vackra natur runt Rönningesjön blivit känt genom Agneta Flocks initiativ att kontakta oss för inspelningen.
Programmet väckte stor uppmärksamhet i Japan.

 Vem vill vara med i nästa års arbetsgrupp? Anmäl dig redan nu på vår kontaktsida!


Ny olovlig trädfällning nedanför Badparksvägen och Wittendalsvägen 2011.

Den 9 november inventerade företrädare för Gribbylunds Fastighetsägareförening, Anders Forsman och  John Magnusson, tillsammans med Cecilia Lundin och Johanna Leuf från kommunens Gatu- och Parkavdelning, omfattningen av den förnyade olovliga trädfällning, som ägt rum på kommunens och föreningens mark nedanför Badparksvägen samt Wittendalsvägen.

Vi kunde då konstatera att över 100 träd, med en diameter från 5 till 40 cm,  hade fällts.

Styrelsen för Gribbylunds Fastighetsägareförening, och Täby kommuns representanter är överens om att all olovlig trädfällning skall polisanmälas, vilket också skett i det aktuella fallet.

Vi som markägare kan inte acceptera att enskilda individer tar sig rätten att skövla och skada vår egendom. Därför kommer Gribbylunds Fastighetsägareförening och kommunen att återställa marken genom att plantera nya träd.

Om det finns synpunkter på förvaltningen av föreningens eller kommunens mark, skall dessa framföras direkt till föreningen eller kommunen, för diskussion och eventuella åtgärder.

Vi avser att försöka ordna ett möte med de närmast berörda fastighetsägarna, för att förklara hur allvarligt vi ser på saken, och att om möjligt klara ut vem det är som har fällt träden. Vi planerar också att bjuda in samtliga fastighetsägare på Badparksvägen och Wittendalsvägen till ett dialogmöte, för att diskutera den uppkomna situationen samt informera om Naturplanen för området.

2011-12-12

Gribbylunds Fastighetsägareförening 

Styrelsen

137 st olovligt fällda träd på föreningens mark.
Strandpromenaden runt Rönningesjön har återigen utsatts för grov skadegörelse nedanför Badparksvägen i Gribbylund. Området är ett av Täbys finaste och mest uppskattade rekreationsområde med stort naturvärde. Dagligen passerar här folk från hela kommunen på sin vandring runt Rönningesjön.

Nedanför Badparksvägen 8-12 har det skett olovlig trädfällning av 137 träd någon gång under kvällen/natten den 11-12 maj. Händelsen är polisanmäld och under förundersökningen kommer träden att få ligga kvar.


Vi som markägare kan inte acceptera att enskilda individer tar sig rätten att skövla och skada vår egendom. Därför kommer Gribbylunds Fastighetsägareförening och kommunen att återställa marken genom att plantera nya träd. Fler bilder här:


Har ni uppmärksammat eller iakttagit något som kan utgöra viktig information kring denna skadegörelse, vänligen ring polisen, tfn nr 114 14, eller ta kontakt med Täby kommun eller Gribbylunds Fastighetsägareförening.


Mer information finns på kommunens hemsida:

http://www.taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Nyheter/Olovlig-tradfallning/


Kontaktinfo: Täby kommun, Driftenheten

Tel: 08-55 55 90 00

mail: park@taby.se

 

Eller kontakta oss på: info@gribbylund.se

 

Styrelsen


Längst ner på sidan finns information om skadegörelsen 2011 i samma område.

För dig som bor i Gribbylund och ännu inte är medlem, läs med fördel mer om föreningens övriga verksamheter på denna hemsida.

Välkommen att bli medlem för endast 175 kr per år.

Styrelsen


TÄBY KOMMUN VILL LIKVIDERA GRIBBYLUNDS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING!

Alldeles nyligen har styrelsen blivit muntligt informerad av kommunen att den med hjälp av PBL (Plan- och bygglagen) planerar att överta hela föreningens fastighet. Marken har inte heller något reellt värde enligt kommunen så ingen köpeskilling kommer förmodligen att förekomma och föreningen tvingas i likvidation.

 

Detta uttalande och krav från kommunen skapar fler frågor än svar, tycker vi i styrelsen. Det underhållsavtal som finns mellan kommunen och föreningen sedan 1954 har efterlevts fram till nu och fungerat bra. Föreningen har genom åren fått stöd och hjälp i den mån det har efterfrågats och vi har haft en fruktsam dialog i de flesta fall.

 

Vi i styrelsen är övertygade att den positiva samverkan mellan kommunen och föreningen som två enskilda parter är den mest bidragande orsaken till de flesta lyckosamma aktiviteter och åtgärder som genomförts i föreningens regi på eller i anslutning till föreningens mark. Sådana aktiviteter och åtgärder är t.ex. den restaurerade Johanneskällan och Trefaldighetsfirandet där samt det mycket populära Valborgs- och Midsommarfirandet. Blir det sista gången i år, kanske?


Läs mer här!

Läs vår respons på kommunens skrivelse på deras hemsida den 13/5.


TYCKER DU FÖRENINGEN SKA ÖVERLÄMNA SIN MARK, SITT VATTEN OCH SINA EVENEMANG TILL TÄBY KOMMUN?

Ja, låt kommunen överta marken och likvidera föreningen (3)
Nej, föreningen ska få behålla sin mark och fortsätta sin verksamhet (215)Det är med stor glädje vi kan läsa följande i Täby Allehanda:


I ett telefonsamtal med Täby Allehanda strax före midnatt den 18 maj, dvs då nedanstående artikel hade publicerats, meddelade Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M) att ärendet om "Övertagande av fastigheten Gribbylund 2:5" har lyfts ut ur dagordningen för nämndens sammanträde den 19 maj för att behandlas vid ett senare tillfälle.


Läs hela artikeln här: http://www.tabyallehanda.se/nyheter.html


Vi vill passa på att tacka alla Er som har visat ett stort engagemang och stöd för styrelsens arbete.


Stort tack!

Styrelsen

Noteringar från 2015 

1. Förhandling med kommunen om föreningens mark

Den 16 juni beslutade Stadsbyggnadsnämnden att föra en dialog med GF med avsikt att säkra ett långsiktigt, hållbart markägande och förvaltning av fastigheten Gribbylund 2:5. Man hade tidigare beslutat att inte försöka ta över marken med tvång och ville nu förhandla om köp.

På inbjudan av kommunen träffades representanter för GF och kommunens politiker för ett dialogmöte den 3 september. Styrelsens representanter var då tydliga med att föreningens mark inte är till salu och att GF vill fortsätta samarbetet med kommunen som det är idag, men med ett uppdaterat och moderniserat skötselavtal. Se vidare mötesanteckningar från detta möte här: Mötesanteckningar 2015-09-03


Klicka här för att läsa Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-06-16, samt oppositionens förutsättning (§ 132 på sidan 18 och 19).


 2. Uppröjning i Gribbylundsskogen

Representanter för styrelsen har under hösten, tillsammans med kommunens jägmästare Cecilia Lundin, gått igenom den uppröjning, som behöver ske nedanför Badparksvägen. Denna har nu även påbörjats men fortfarande återstår några skadade och döda träd som behöver åtgärdas samt slyröjning.

3. Ny grillplats på midsommarängen

Då det tidigare erbjudandet från kommunen om upprustningen av eldstaden på grillplatsen vid midsommarängen har dragits tillbaka, har styrelsen beslutat ordna detta i egen regi. Ett större träd som har blåst ner på föreningens mark har dock kommunen lovat att hjälpa till att transportera till grillplatsen.

4. Renovering av scoutstugan

Den invändiga renoveringen av scoutstugan är nu klar. Målning av väggar och spis har gjorts och ett par skåp har satts upp. Nya vitvaror och ny köksutrustning har anskaffats. Renoveringen har gjorts av styrelsemedlemmar och med syfte att kunna hyra ut stugan för diverse aktiviteter.

5. Plantering vid Johanneskällan

Plantering runt Johanneskällan har tidigare planerats i samarbete med kommunen.

Från kommunens sida har man emellertid nu gjort klart att man för närvarande inte är beredd att hjälpa till med detta.

Styrelsen har tagit in kostnadsförslag för plantering av buskar och blommor men kan konstatera att kostnaden blir alldeles för hög för att föreningen själv skall kunna finansiera detta. Vi kommer nu att till våren försöka satsa på en mindre plantering i egen regi. Vill du bidra till genomförandet är du välkommen att kontakta styrelsen.

Viktig information:
Skötselavtalet mellan kommunen och föreningen
sägs upp för omförhandling! 

I tidigare diskussioner mellan kommunen och styrelsen kom vi överens om att vårt skötselavtal för Ängsholmsbadet behöver ses över. Det är underskrivet 1954 så det är hög tid att uppdatera och i viss mån eliminera möjligheter till olika tolkningar av avtalet.
Vi vill också att avtalet ska omfatta all mark som föreningen äger längs med Rönningesjöns västra strand (fastighet Gribbylund 2:5).

I juni i år hade Stadsbyggnadsnämnden möte och där fastslog man att säga upp vårt avtal för omförhandling. Vi i styrelsen är mycket nöjda med hur samarbetet med kommunen har varit under alla år när det gäller vårt gemensamma ansvar för både Ängsholmsbadet och kringliggande mark vid Rönningesjön.

I samma protokoll är det också noterat att kommunen ska inleda en diskussion med föreningen om planläggning av Ängsholmsbadet, inkl. Midsommarängen.

Det är något styrelsen med all tydlighet har avvisat tidigare och den främsta anledningen är att kommunen kräver även att bli huvudman. Att stå noterad som huvudman i en detaljplan likställs oftast med ägarskap av samma areal.

Inför denna förhandling är det viktigt för oss att veta vad ni medlemmar och andra Täbybor anser:
-    Hur vill just du att vi ska agera?
-    Vad fungerar bra eller mindre bra idag?
-    Vilka förslag vill du ska framföras?

Läs gärna skötselavtalet och protokollsutdrag och hör av dig till styrelsen. Du kan antingen skicka mejl direkt till info@gribbylund.se, använda kontaktformuläret eller skicka brev till Gribbylunds Fastighetsägareförening, c/o Lars-Erik Andersson, Ungdomsvägen 84, 18365 Täby.

Vi ser fram emot alla era synpunkter och förslag!

Med vänlig hälsning
/Styrelsen

Öppet hus i Scoutstugan den 6 oktober mellan kl. 14-17

Äntligen!
Sedan en tid tillbaka är vi klara med renoveringen av Scoutstugan. Söndagen den 6 oktober har vi öppet hus och bjuder på
kaffe och bullar.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Scoutstugan går att boka för kortare uthyrning.
Läs mer här (Verksamheter/Övrigt).

Endast styrelsen

Har du synpunkter, kommentarer eller vill bara komma i kontakt?

För olika typer av ärenden till föreningen kan du använda "Kontaktformuläret

För medlemskap i föreningen kan du använda formuläret "Ansökan om medlemskap" - du är hjärtligt välkommen med denna ansökan!

Du hittar formulären i menyraden - någon av föreningens representanter kommer att höra av sig till dig så snart som möjligt