VÄLKOMMEN TILL GRIBBYLUND

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Äntligen!
Nu är vi klara med renoveringen av den s.k. Scoutstugan
som nu går att boka för kortare uthyrning.

Läs mer här (Verksamheter/Övrigt).

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 Midsommarfirandet på Ängsholmsbadet,

vilken folkfest det blev i år!


Tack alla ni som kom och förgyllde denna inofficiella nationaldag och tack alla ni som bidrog till

den vackraste Midsommarstången,

de bästa ringlekarna (Heri och Sara med sällskap),

de mest spännande dragkamperna och

en stövelkastning som alla ville vara med i.


TACK!

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Senaste nytt om förhandlingen med kommunen!


I tidigare diskussioner mellan kommunen och föreningens styrelse har vi varit överens om att vår nuvarande överenskommelse från 1954 angående Ängsholmsbadet och dess skötsel behöver ses över och förnyas. Vi har också varit överens om att ett nytt avtal bör omfatta all föreningens mark längst med Rönningesjöns västra strand. (länk till överenskommelsen)


På Stadsbyggnadsnämndens möte i juni 2016 beslöts, att ge tjänstemän i kommunen i uppdrag, att säga upp nuvarande överenskommelse för omförhandling samt att inleda diskussion med oss om detaljplaneläggning av vår mark vid Ängsholmsbadet (länk till beslut).


Diskussionen med kommunen avseende ett nytt avtal har påbörjats under januari. Ett stort tack till alla som hört av sig till styrelsen med synpunkter och förslag inför dessa förhand-lingar.


Det gällande avtalet är ännu inte uppsagt. Vid en uppsägning i dagsläget skulle avtalet gälla till och med den 31 mars 2019, men både vi och kommunen siktar på att komma överens om ett nytt avtal dessförinnan.


Detaljplaneläggningen av Ängsholmsbadet är för närvarande lagd på is.

Kommunen har utsett en förhandlingsdelegation bestående av tre personer och från styrelsens sida deltar fyra personer i förhandlingarna. Två möten har hittills hållits. Vid det första mötet gjordes en rundtur med presentation av vår mark för kommunens representanter. I samband med denna påpekades även det eftersatta underhåll på flera punkter, som vi upplevt de senaste åren.


Vid det andra mötet presenterade kommunen sina planer för åtgärder av det eftersatta underhållet samt hur man ser på det nya avtalet. Kommunen eftersträvar ett långsiktigt avtal av modell lägenhetsarrende, eventuellt två olika avtal. Ett för den mark som är detaljplanelagd och ett annat för den del av marken som inte är planlagd. Om möjligt vill man även i de nya avtalen inkludera våra övriga avtal med kommunen. Det gäller avtal om parkeringsplatsen vid badet, upplåtelse av mark och vatten för dagvattenrening, skötselavtal för hundbadet samt markupplåtelse för båtuppläggning.


Nästa möte äger förmodligen inte rum förrän efter påsk, på grund av den planerade flytten till nya kommunalhuset i Täby Centrum. Inför detta möte kommer kommunen att arbeta fram ett avtalsförslag för vidare diskussioner.


Föreningens förhandlingsdelegation

Lars-Erik Andersson, Petter S Tingström, Anders Forsman, Sverre B Svahnström


2017-02-07

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Till våra medlemmar

UPPROP!

Vi behöver fler aktiva medlemmar, som är beredda att hjälpa till med punktinsatser av olika slag i föreningens verksamhet.  Detta kan gälla allt från några timmar till längre engagemang .

 

Vi efterlyser också medlemmar, som är intresserade av att engagera sig i föreningens styrelsearbete. Avsikten är att etablera en pool av resurser, som kan kontaktas av styrelsen när behov av hjälp föreligger.

 

Anmäl ditt intresse genom att sända ett mail till info@gribbylund.se och ange gärna vad du är intresserad av att hjälpa till med exempelvis: valborgsfirande, midsommarfirande, byggnadsvård, styrelsearbete, etc.

 

Styrelsen

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Gribbylunds Fastighetsägareförening har tillsammans med Täby kommun rustat upp Johanneskällan. 

Föreningen har, med tillstånd av Länsstyrelsen och i samarbete med Stockholms läns museum, återskapat en övertäckning med öppningsbar lucka liknande den som en gång funnits. 

Gribbylunds Fastighetsägareförening har bekostat själva övertäckningen och Täby kommun har sett till att den kommit på plats. 

Stort tack till alla som har möjliggjort att vi nu har kunnat återskapa detta ”levande” fornminne och kan återuppliva en tradition från 1700-talet.

Källan ligger på Rönningesjöns västra strand nedanför Källparksvägen. Parkera gärna vid Ängsholmsbadet och promenera sedan längs med vattnet upp till källan, ca 600 meter.

Hjärtligt välkomna att besöka källan!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Välkommen till Gribbylunds Hundbad!

På initiativ av Gribbylunds Fastighetsägareförening har Täby kommun anlagt detta fina hundbad för våra fyrfota vänner.

En särskild badplats för hundar har länge varit efterlängtad i Gribbylund eftersom hundar inte får vistas på Ängsholmsbadet enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter. Gribbylunds Fastighetsägareförening, som verkar för allas trivsel i Gribbylund, tog för ett par år sedan initiativet till en särskild badplats för hundar. Glädjande nog mötte detta positivt gensvar från ansvariga hos kommunen och tillsammans kunde vi planera denna anläggning, som stod klar till sommaren 2012. Tack vare tillmötesgående från VA-enheten inom kommunen kunde badplatsen kompletteras med en brygga under försommaren 2013.


Gribbylunds Fastighetsägareförening har genom ett särskilt skötselavtal med kommunen åtagit sig den löpande tillsynen av badet. För allas trivsel, hjälp oss hålla rent och snyggt vid badet!


Stort tack till alla som har möjliggjort att detta unika hundbad har kommit till stånd.


Här på vår hemsida finns det mer information om föreningens målsättning och verksamhet.


Du som bor i Gribbylund och vill stödja vår verksamhet är välkommen som medlem i vår förening. Anmäl Dig här på hemsida!

 

Styrelsen

Hemsidans senaste uppdatering: 
2017-10-11

Karta över föreningens fastighet Gribbylund 2:5.


Kommande aktiviteter i Gribbylunds närområde:

Besök Gribbylunds bibliotek.
Under 2017 erbjuder Gribbylunds bibliotek en mängd olika aktiviteter. På kommunens hemsida finns mer information.

https://www.taby.se/sok/?q=Gribbylunds+bibliotek

          -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Nattvandra i Gribbylund!
Genom att nattvandra skapar du en trygghet för våra ungdomar ute. Det är också ett utmärkt sätt att lära sig om hur och var våra ungdomar rör sig i Gribbylund. 
På kommunens hemsida finns mer information.
           -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Hur kan vi hjälpa ensamkommande flyktingbarn och andra nyanlända!?
På kommunens hemsida finns mer information. www.taby.se/omsorg-och-stod/nyanlanda/sa-kan-du-hjalpa-till/
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Behöver du en mindre lokal några timmar eller kanske till ett kalas? Då kan du boka vår Scoutstuga här!

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-