VÄLKOMMEN TILL GRIBBYLUND

Kom och nattvandra i Gribbylund på Valborgsmässoafton!

Var/när/hur? Klicka här!

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Välkomna till fastighetsägareföreningens årliga Valborgsfirande!

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna att fira med oss

när vi tänder Valborgsmässoelden på Ängsholmsbadet

Föreningen är mycket stolt över att återigen kunna hälsa kören Täby Toner

under ledning av Erik Wadman välkommen till oss för att sjung in våren!

Programmet börjar kl. 19.30 med välkomsttal

19.45 sjunger Täby Toner in våren

20.00 tänder Viggbyholms sjöscoutkår vår brasa


Kiosken är öppen från 18.00

 

Lämna gärna bilen hemma då parkeringsmöjligheten nära badet är mycket begränsad.

 

Varmt välkomna!

Styrelsen

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Årsmöte i Gribbylunds fastighetsägareförening ägde rum onsdagen den 19 april kl. 19:00 i kvartersgården Pallen, Pallgränd 41A. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Senaste nytt om förhandlingen med kommunen!


I tidigare diskussioner mellan kommunen och föreningens styrelse har vi varit överens om att vår nuvarande överenskommelse från 1954 angående Ängsholmsbadet och dess skötsel behöver ses över och förnyas. Vi har också varit överens om att ett nytt avtal bör omfatta all föreningens mark längst med Rönningesjöns västra strand. (länk till överenskommelsen)


På Stadsbyggnadsnämndens möte i juni 2016 beslöts, att ge tjänstemän i kommunen i uppdrag, att säga upp nuvarande överenskommelse för omförhandling samt att inleda diskussion med oss om detaljplaneläggning av vår mark vid Ängsholmsbadet (länk till beslut).


Diskussionen med kommunen avseende ett nytt avtal har påbörjats under januari. Ett stort tack till alla som hört av sig till styrelsen med synpunkter och förslag inför dessa förhand-lingar.


Det gällande avtalet är ännu inte uppsagt. Vid en uppsägning i dagsläget skulle avtalet gälla till och med den 31 mars 2019, men både vi och kommunen siktar på att komma överens om ett nytt avtal dessförinnan.


Detaljplaneläggningen av Ängsholmsbadet är för närvarande lagd på is.

Kommunen har utsett en förhandlingsdelegation bestående av tre personer och från styrelsens sida deltar fyra personer i förhandlingarna. Två möten har hittills hållits. Vid det första mötet gjordes en rundtur med presentation av vår mark för kommunens representanter. I samband med denna påpekades även det eftersatta underhåll på flera punkter, som vi upplevt de senaste åren.


Vid det andra mötet presenterade kommunen sina planer för åtgärder av det eftersatta underhållet samt hur man ser på det nya avtalet. Kommunen eftersträvar ett långsiktigt avtal av modell lägenhetsarrende, eventuellt två olika avtal. Ett för den mark som är detaljplanelagd och ett annat för den del av marken som inte är planlagd. Om möjligt vill man även i de nya avtalen inkludera våra övriga avtal med kommunen. Det gäller avtal om parkeringsplatsen vid badet, upplåtelse av mark och vatten för dagvattenrening, skötselavtal för hundbadet samt markupplåtelse för båtuppläggning.


Nästa möte äger förmodligen inte rum förrän efter påsk, på grund av den planerade flytten till nya kommunalhuset i Täby Centrum. Inför detta möte kommer kommunen att arbeta fram ett avtalsförslag för vidare diskussioner.


Föreningens förhandlingsdelegation

Lars-Erik Andersson, Petter S Tingström, Anders Forsman, Sverre B Svahnström


2017-02-07

                                               -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Min plats i Gribbylund (i pepparkaksform)

Vi, tillsammans med Gribbylunds Bibliotek och ICA Gribbylund, tackar de som deltog i årets pepparkakstävling.


De fantastiskt fina och vinnande bidragen är båda över Rönningesjön.


Styrelsen 

Personalen på Gribbylunds bibliotek

Bildtext:

Ebba (7 år) och Tage (4 år) Bristedt. Rönningesjön ”där brukar vi bada och mata fåglarna”.

Bildtext:

Hampus (5 år) och Nova (7 år) Levin

Rönningesjön: ”Här brukar vi åka båt och fiska. På sommaren badar och hoppar vi från bryggan, leker kull och springer. På vintern åker vi skidor.”


                                              -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Bilder från årets midsommarfirande på Ängsholmsbadet!

Midsommarfirandet på Ängsholmsbadet var som vanligt välbesökt och stämningen var på topp. Midsommarstången lövades av ett 10 tal entusiaster på förmiddagen, sedan blev det dans och ringlekar, saft och bullar till barnen för att orka med både dragkamp och stövelkastning.

Föreningens ordförande Lars-Erik Andersson hälsar alla välkomna medans vår spelman Heri Eysturlid förbereder sig inför dansen.                                                        Foto: Anders Berglund

Elsie Andersson ledde dansen och ringlekarna med bravur.

Vem har sagt att det alltid måste vara kul på midsommar...!?

På dragkampen kan alla vara med för att mäta sina krafter...                      Foto: Anders Berglund

Stövelkastningen var som vanligt ett populärt inslag i firandet.

 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Brunnsdrickning vid Johanneskällan den 21 maj

                                                         -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Bilder från skräpplockardagen på Ängsholmsbadet

Den 14 maj genomförde vi den planerade skräpplockardagen och plockade då skräp från Löttingelund ner till Hästängen strax söder om Ängsholmsbadet. Det mesta skräpet hittades på och vid badets parkeringsplats och i strandkanterna intill badet. Delar av en gammal eka blev omhändertagen och förpassades även den till containern. Lagom till lunch var det samling runt elden och deltagarna bjöds på välförtjänt skaffning. Stort tack till alla!
       -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Ny grillplats på Ängsholmsbadet
Renoveringen av grillplatsen på midsommarängen vid Ängsholmsbadet är nu klar. 

Med hjälp av kommunen att transportera fram stockarna och ideella krafter har föreningen nu i egen regi byggt en grillplats som vi hoppas skall fungera väl. Tanken har varit att den skall passa alla, då sitthöjden varierar mellan 35-50 cm.

Trevlig grillning önskar styrelsen!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Till våra medlemmar

UPPROP!

Vi behöver fler aktiva medlemmar, som är beredda att hjälpa till med punktinsatser av olika slag i föreningens verksamhet.  Detta kan gälla allt från några timmar till längre engagemang .

 

Vi efterlyser också medlemmar, som är intresserade av att engagera sig i föreningens styrelsearbete. Avsikten är att etablera en pool av resurser, som kan kontaktas av styrelsen när behov av hjälp föreligger.

 

Anmäl ditt intresse genom att sända ett mail till [email protected] och ange gärna vad du är intresserad av att hjälpa till med exempelvis: valborgsfirande, midsommarfirande, byggnadsvård, styrelsearbete, etc.

 

Styrelsen

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Gribbylunds Fastighetsägareförening har tillsammans med Täby kommun rustat upp Johanneskällan. 

Föreningen har, med tillstånd av Länsstyrelsen och i samarbete med Stockholms läns museum, återskapat en övertäckning med öppningsbar lucka liknande den som en gång funnits. 

Gribbylunds Fastighetsägareförening har bekostat själva övertäckningen och Täby kommun har sett till att den kommit på plats. 

Stort tack till alla som har möjliggjort att vi nu har kunnat återskapa detta ”levande” fornminne och kan återuppliva en tradition från 1700-talet.

Källan ligger på Rönningesjöns västra strand nedanför Källparksvägen. Parkera gärna vid Ängsholmsbadet och promenera sedan längs med vattnet upp till källan, ca 600 meter.

Hjärtligt välkomna att besöka källan!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Välkommen till Gribbylunds Hundbad!

På initiativ av Gribbylunds Fastighetsägareförening har Täby kommun anlagt detta fina hundbad för våra fyrfota vänner.

En särskild badplats för hundar har länge varit efterlängtad i Gribbylund eftersom hundar inte får vistas på Ängsholmsbadet enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter. Gribbylunds Fastighetsägareförening, som verkar för allas trivsel i Gribbylund, tog för ett par år sedan initiativet till en särskild badplats för hundar. Glädjande nog mötte detta positivt gensvar från ansvariga hos kommunen och tillsammans kunde vi planera denna anläggning, som stod klar till sommaren 2012. Tack vare tillmötesgående från VA-enheten inom kommunen kunde badplatsen kompletteras med en brygga under försommaren 2013.


Gribbylunds Fastighetsägareförening har genom ett särskilt skötselavtal med kommunen åtagit sig den löpande tillsynen av badet. För allas trivsel, hjälp oss hålla rent och snyggt vid badet!


Stort tack till alla som har möjliggjort att detta unika hundbad har kommit till stånd.


Här på vår hemsida finns det mer information om föreningens målsättning och verksamhet.


Du som bor i Gribbylund och vill stödja vår verksamhet är välkommen som medlem i vår förening. Anmäl Dig här på hemsida!

 

Styrelsen

Hemsidans senaste uppdatering: 
2017-04-25

Karta över föreningens fastighet Gribbylund 2:5.


Kommande aktiviteter i Gribbylunds närområde:

Kom och nattvandra på Valborgsmässoafton!

Under valborgsmässoafton önskar vi så många vuxna som möjligt som hjälper till och nattvandrar. Det är en av årets största riskhelger för alkohol och droger bland unga. På kommunens hemsida nedan finns mer information.

Nattvandra på Valborgsmässoafton!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Besök Gribbylunds bibliotek.
Under 2017 erbjuder Gribbylunds bibliotek en mängd olika aktiviteter. På kommunens hemsida nedan finns mer information.

http://www.taby.se/Kalendarium/

          -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Nattvandra i Gribbylund!
Genom att nattvandra skapar du en trygghet för våra ungdomar ute. Det är också ett utmärkt sätt att lära sig om hur och var våra ungdomar rör sig i Gribbylund. 
På kommunens hemsida finns mer information eller klicka på bilden.
           -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Hur kan vi hjälpa ensamkommande flyktingbarn och andra flyktingar!?
På kommunens hemsida finns mer information. Så kan du hjälpa till!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Har du synpunkter, kommentarer eller vill bara komma i kontakt?

För olika typer av ärenden till föreningen kan du använda "Kontaktformuläret

För medlemskap i föreningen kan du använda formuläret "Ansökan om medlemskap" - du är hjärtligt välkommen med denna ansökan!

Du hittar formulären i menyraden - någon av föreningens representanter kommer att höra av sig till dig så snart som möjligt