VÄLKOMMEN TILL GRIBBYLUND

Min plats i Gribbylund (i pepparkaksform)

Vi, tillsammans med Gribbylunds Bibliotek och ICA Gribbylund, tackar de som deltog i årets pepparkakstävling.


Nästa år hoppas vi på fler deltagare.


De fantastiskt fina och vinnande bidragen, båda över Rönningesjön, kan du se här till vänster.


Styrelsen 

Personalen på Gribbylunds bibliotek

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

             Rönningesjöns is.


Isen var mellan 3-7 cm (kärnis) plus 5 cm stöpis den 14 januari, klicka på iskartan till vänster för mer information. Under rådande omständigheter bör isen ej beträdas utan sällskap, redskap och god iskundskap. 

Kommunens senaste (16 januari) israpport finns här: Israpport för Täbys sjöar.

Efter en kall natt kan isen upplevas som mycket stark, men isen kan snabbt tappa i styrka under dagen när solen och temperaturen stiger.  Isen bör vara minst 10 centimeter tjock för att man ska ge sig ut på den. Aktuell israpport finns anslagen bla på Ängsholmsbadet och vid Skavlötens friluftsgård.


                                                     Allt om issäkerhet finns att läsa här: Allt om issäkerhet!


               All åkning sker på egen risk!

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Viktig information:
Skötselavtalet mellan kommunen och föreningen
sägs upp för omförhandling!

I tidigare diskussioner mellan kommunen och styrelsen kom vi överens om att vårt skötselavtal för Ängsholmsbadet behöver ses över. Det är underskrivet 1954 så det är hög tid att uppdatera och i viss mån eliminera möjligheter till olika tolkningar av avtalet.
Vi vill också att avtalet ska omfatta all mark som föreningen äger längs med Rönningesjöns västra strand (fastighet Gribbylund 2:5).

I juni i år hade Stadsbyggnadsnämnden möte och där fastslog man att säga upp vårt avtal för omförhandling. Vi i styrelsen är mycket nöjda med hur samarbetet med kommunen har varit under alla år när det gäller vårt gemensamma ansvar för både Ängsholmsbadet och kringliggande mark vid Rönningesjön.

I samma protokoll är det också noterat att kommunen ska inleda en diskussion med föreningen om planläggning av Ängsholmsbadet, inkl. Midsommarängen.

Det är något styrelsen med all tydlighet har avvisat tidigare och den främsta anledningen är att kommunen kräver även att bli huvudman. Att stå noterad som huvudman i en detaljplan likställs oftast med ägarskap av samma areal.

Inför denna förhandling är det viktigt för oss att veta vad ni medlemmar och andra Täbybor anser:
-    Hur vill just du att vi ska agera?
-    Vad fungerar bra eller mindre bra idag?
-    Vilka förslag vill du ska framföras?

Läs gärna skötselavtalet och protokollsutdrag och hör av dig till styrelsen. Du kan antingen skicka mejl direkt till [email protected], använda kontaktformuläret eller skicka brev till Gribbylunds Fastighetsägareförening, c/o Lars-Erik Andersson, Ungdomsvägen 84, 18365 Täby.

Vi ser fram emot alla era synpunkter och förslag!

Med vänlig hälsning

/Styrelsen

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Bilder från årets midsommarfirande på Ängsholmsbadet!

Midsommarfirandet på Ängsholmsbadet var som vanligt välbesökt och stämningen var på topp. Midsommarstången lövades av ett 10 tal entusiaster på förmiddagen, sedan blev det dans och ringlekar, saft och bullar till barnen för att orka med både dragkamp och stövelkastning.

Föreningens ordförande Lars-Erik Andersson hälsar alla välkomna medans vår spelman Heri Eysturlid förbereder sig inför dansen.                                                        Foto: Anders Berglund

Elsie Andersson ledde dansen och ringlekarna med bravur.

Vem har sagt att det alltid måste vara kul på midsommar...!?

På dragkampen kan alla vara med för att mäta sina krafter...                      Foto: Anders Berglund

Stövelkastningen var som vanligt ett populärt inslag i firandet.

 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Brunnsdrickning vid Johanneskällan den 21 maj

                                                         -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Bilder från skräpplockardagen på Ängsholmsbadet

Den 14 maj genomförde vi den planerade skräpplockardagen och plockade då skräp från Löttingelund ner till Hästängen strax söder om Ängsholmsbadet. Det mesta skräpet hittades på och vid badets parkeringsplats och i strandkanterna intill badet. Delar av en gammal eka blev omhändertagen och förpassades även den till containern. Lagom till lunch var det samling runt elden och deltagarna bjöds på välförtjänt skaffning. Stort tack till alla!
                                                -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Bilder från årets valborgsfirande på Ängsholmsbadet

Tack alla som kom och gjorde årets Valborgsmässofirande till ett av det bästa i Gribbylunds Fastighetsägareförenings historia.  Vi njöt av vårsångerna som Täby Toner framförde. Scouterna tände brasan och kiosken hade vårpremiär och kön var lång. Natten var lugn och brandvakterna skötte sitt jobb bra.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Ny grillplats på Ängsholmsbadet
Renoveringen av grillplatsen på midsommarängen vid Ängsholmsbadet är nu klar. 

Med hjälp av kommunen att transportera fram stockarna och ideella krafter har föreningen nu i egen regi byggt en grillplats som vi hoppas skall fungera väl. Tanken har varit att den skall passa alla, då sitthöjden varierar mellan 35-50 cm.

Trevlig grillning önskar styrelsen!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Noteringar från 2015


1. Förhandling med kommunen om föreningens mark

Den 16 juni beslutade Stadsbyggnadsnämnden att föra en dialog med GF med avsikt att säkra ett långsiktigt, hållbart markägande och förvaltning av fastigheten Gribbylund 2:5. Man hade tidigare beslutat att inte försöka ta över marken med tvång och ville nu förhandla om köp.

På inbjudan av kommunen träffades representanter för GF och kommunens politiker för ett dialogmöte den 3 september. Styrelsens representanter var då tydliga med att föreningens mark inte är till salu och att GF vill fortsätta samarbetet med kommunen som det är idag, men med ett uppdaterat och moderniserat skötselavtal. Se vidare mötesanteckningar från detta möte här: Mötesanteckningar 2015-09-03


Klicka här för att läsa Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-06-16, samt oppositionens förutsättning (§ 132 på sidan 18 och 19).


 2. Uppröjning i Gribbylundsskogen

Representanter för styrelsen har under hösten, tillsammans med kommunens jägmästare Cecilia Lundin, gått igenom den uppröjning, som behöver ske nedanför Badparksvägen. Denna har nu även påbörjats men fortfarande återstår några skadade och döda träd som behöver åtgärdas samt slyröjning.

 

3. Ny grillplats på midsommarängen

Då det tidigare erbjudandet från kommunen om upprustningen av eldstaden på grillplatsen vid midsommarängen har dragits tillbaka, har styrelsen beslutat ordna detta i egen regi. Ett större träd som har blåst ner på föreningens mark har dock kommunen lovat att hjälpa till att transportera till grillplatsen.

 

4. Renovering av scoutstugan

Den invändiga renoveringen av scoutstugan är nu klar. Målning av väggar och spis har gjorts och ett par skåp har satts upp. Nya vitvaror och ny köksutrustning har anskaffats. Renoveringen har gjorts av styrelsemedlemmar och med syfte att kunna hyra ut stugan för diverse aktiviteter.

 

5. Plantering vid Johanneskällan

Plantering runt Johanneskällan har tidigare planerats i samarbete med kommunen.

Från kommunens sida har man emellertid nu gjort klart att man för närvarande inte är beredd att hjälpa till med detta.

Styrelsen har tagit in kostnadsförslag för plantering av buskar och blommor men kan konstatera att kostnaden blir alldeles för hög för att föreningen själv skall kunna finansiera detta. Vi kommer nu att till våren försöka satsa på en mindre plantering i egen regi. Vill du bidra till genomförandet är du välkommen att kontakta styrelsen.

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Till våra medlemmar

UPPROP!

Vi behöver fler aktiva medlemmar, som är beredda att hjälpa till med punktinsatser av olika slag i föreningens verksamhet.  Detta kan gälla allt från några timmar till längre engagemang .

 

Vi efterlyser också medlemmar, som är intresserade av att engagera sig i föreningens styrelsearbete. Avsikten är att etablera en pool av resurser, som kan kontaktas av styrelsen när behov av hjälp föreligger.

 

Anmäl ditt intresse genom att sända ett mail till [email protected] och ange gärna vad du är intresserad av att hjälpa till med exempelvis: valborgsfirande, midsommarfirande, byggnadsvård, styrelsearbete, etc.

 

Styrelsen

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Gribbylunds Fastighetsägareförening har tillsammans med Täby kommun rustat upp Johanneskällan. 

Föreningen har, med tillstånd av Länsstyrelsen och i samarbete med Stockholms läns museum, återskapat en övertäckning med öppningsbar lucka liknande den som en gång funnits. 

Gribbylunds Fastighetsägareförening har bekostat själva övertäckningen och Täby kommun har sett till att den kommit på plats. 

Stort tack till alla som har möjliggjort att vi nu har kunnat återskapa detta ”levande” fornminne och kan återuppliva en tradition från 1700-talet.

Källan ligger på Rönningesjöns västra strand nedanför Källparksvägen. Parkera gärna vid Ängsholmsbadet och promenera sedan längs med vattnet upp till källan, ca 600 meter.

Hjärtligt välkomna att besöka källan!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Välkommen till Gribbylunds Hundbad!

På initiativ av Gribbylunds Fastighetsägareförening har Täby kommun anlagt detta fina hundbad för våra fyrfota vänner.

En särskild badplats för hundar har länge varit efterlängtad i Gribbylund eftersom hundar inte får vistas på Ängsholmsbadet enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter. Gribbylunds Fastighetsägareförening, som verkar för allas trivsel i Gribbylund, tog för ett par år sedan initiativet till en särskild badplats för hundar. Glädjande nog mötte detta positivt gensvar från ansvariga hos kommunen och tillsammans kunde vi planera denna anläggning, som stod klar till sommaren 2012. Tack vare tillmötesgående från VA-enheten inom kommunen kunde badplatsen kompletteras med en brygga under försommaren 2013.


Gribbylunds Fastighetsägareförening har genom ett särskilt skötselavtal med kommunen åtagit sig den löpande tillsynen av badet. För allas trivsel, hjälp oss hålla rent och snyggt vid badet!


Stort tack till alla som har möjliggjort att detta unika hundbad har kommit till stånd.


Här på vår hemsida finns det mer information om föreningens målsättning och verksamhet.


Du som bor i Gribbylund och vill stödja vår verksamhet är välkommen som medlem i vår förening. Anmäl Dig här på hemsida!

 

Styrelsen

Hemsidans senaste uppdatering: 
2017-01-21

Karta över föreningens fastighet Gribbylund 2:5.


Kommande aktiviteter i Gribbylunds närområde:

Besök Gribbylunds bibliotek.
Under 2017 erbjuder Gribbylunds bibliotek en mängd olika aktiviteter. På kommunens hemsida nedan finns mer information.

http://www.taby.se/Kalendarium/

          -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Nattvandra i Gribbylund!
Genom att nattvandra skapar du en trygghet för våra ungdomar ute. Det är också ett utmärkt sätt att lära sig om hur och var våra ungdomar rör sig i Gribbylund. 
På kommunens hemsida finns mer information eller klicka på bilden.
           -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Hur kan vi hjälpa ensamkommande flyktingbarn och andra flyktingar!?
På kommunens hemsida finns mer information. Så kan du hjälpa till!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Har du synpunkter, kommentarer eller vill bara komma i kontakt?

För olika typer av ärenden till föreningen kan du använda "Kontaktformuläret

För medlemskap i föreningen kan du använda formuläret "Ansökan om medlemskap" - du är hjärtligt välkommen med denna ansökan!

Du hittar formulären i menyraden - någon av föreningens representanter kommer att höra av sig till dig så snart som möjligt